Haluan kuulla lisää, miten hyödynnän Kiihdytyslaboratorion palveluja liiketoimintamme kehittämisessä

Asiantuntija käy kanssani läpi tarpeitani. Lopputuloksena saan keskeiset kehityssuositukset, joita voin hyödyntää liiketoimintamme kehitystyön pohjana.